Radíme na diaľku

Milí klienti, rodičia a všetci, čo potrebujete našu  odbornú pomoc, keďže naša poradňa je zatvorená a my sa Vám nemôžeme venovať osobne, máme spôsob, ako s Vami komunikovať a pomáhať Vám v situáciách, kedy potrebujete našu odbornú pomoc. 

Sme tu pre Vás počas pracovnej doby:

 • na telefónnom čísle 0904 744 717, pokojne nám prezvoňte a my vám zavoláme späť
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 • prípadne nás kontaktujte cez nasledujúci formulár https://www.camip.sk/kontak
 • na našom webe je pre Vás pripravená aj nová sekcia Radíme na diaľku https://www.camip.sk/radime-na-dialku - prehľad aktuálnych informácii na ľahšie zvládnutie tejto situácie, ktorý budeme pravidelne aktualizovať podľa Vašich potrieb  

Zároveň odporúčame pre rodičov a žiakov portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

https://www.ucimenadialku.sk/ 

Milí rodičia,

má Vaše dieťa nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky a nie ste si istí či dosahuje potrebné predpoklady na vstup do školy?

Ak Vaše dieťa k 31. augustu 2020 dovŕši vek 6 rokov máte povinnosť zapísať ho do 1. ročníka ZŠ. Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú s COVID-19 a bezpečnostnými opatreniami pred nákazou bude zápis prebiehať iným spôsobom ako obvykle.

 • Na zápis príde rodič bez dieťaťa.Termín zápisov do 1. ročníka ZŠ je vyhradený od  15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (konkrétny termín určí zriaďovateľ príslušnej ZŠ).
 • Zápis musíte absolvovať v každom prípade, aj v tom prípade, ak si nie ste istí, či je Vaše dieťatko dostatočne zrelé, rodič dieťa síce do ZŠ zapíše, ale súčasne požiada o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky.
 • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti býva aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast ako i odporúčanie z príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). Vzhľadom na mimoriadnu situáciu odporúčania nebudú pri zápise vyžadované. Musíte ich však doručiť dodatočne a to najneskôr do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Posúdenie školskej spôsobilosti môže byť zrealizované iba osobne a priamym kontaktom s dieťaťom v CPPPaP, online vyšetrenie nie je možné. Vyšetriť Vaše dieťa bude teda možné až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:

 • rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP
 • rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky
 • rodič žiada o predčasné zaškolenie 

V prípade, ak si nie ste istí či Vaše dieťa zvládne nároky školy, zvažujete odklad  povinnej školskej dochádzky, prípadne sa chcete poradiť so zrelosťou Vášho dieťaťa, kontaktujte nás:

 • telefonicky 0904 744 717
 • e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • prostredníctvom online formulára na www.camip.sk/kontakt
 • cez WhatsApp


Do e-mailu prosím uveďte:

 • meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ – uveďte ktorú.

Po skončení mimoriadnej situácie Vás budeme prednostne kontaktovať a objednáme Vás s dieťaťom  na vyšetrenie.

Tešíme sa na osobné stretnutie

Team CPPPaP Čadca

                                                         boy 160168 1280

 

Nezatvárajme oči pred domácim násilím ani v izolácii. Ak máte podozrenie, že vo Vašom okolí dochádza k domácemu násiliu alebo zanedbaniu starostlivosti, tu nájdete pre Vás užitočné kontakty pre zastavenie domáceho násilia.

 

leták2   na web leták1a  na web leták1b

book 4126483 1920

Milí žiaci, rodičia a pedagógovia,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že aj v momentálnej situácii sa môžete telefonicky informovať o poradí na SŠ v odbore, na ktorý ste sa prihlásili Vy alebo Vaše dieťa. 

Nielen pedagógovia, ale i rodičia detí na 1. stupni ZŠ  môžu využiť online dostupnú aplikáciu Včielka. Aplikácia sa zameriava na rozvoj techniky čítania, porozumenia čítaného textu a podporu fonologických zručností. Včielku môžete využiť ako efektívny prostriedok na domáce precvičovanie s Vašimi deťmi v aktuálnom období. 

https://www.vcielka.online/app/ 

honey 311047 1280

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uverejnil záznam z webináru, ktorý ponúka efektívny model pre zásady práce detí s problémami v učení pre rodičov.

https://vudpap.sk/nestihli-ste-nas-webinar-na-temu-ako-pracovat-s-dietatom-s-problemami-v-uceni/

child 865116 1920

RTVS v spolupráci s Ligou za duševné zdravie pripravili reláciu o duševnom zdraví "Ako sa máte?" Myšlienka vznikla na základe situácie spojenej s ochorením COVID-19 a stúpajúcimi počtami úzkostných stavov a panických atakov v populácii. Je podstatné, aby sa pomenovali a zodpovedali najčastejšie otázky, ktoré súvisia s pandémiou. Preto odborníci poskytnú informácie, ako zvládať záťažové situácie v aktuálnych podmienkach.  Relácia sa spúšťa  4. mája 2020 o 13:25 na RTVS a bude mať 19 častí, ktoré sa venujú témam ako napríklad: ako zvládnuť intenzívne spolužitie členov v domácnosti, domáce vzdelávanie, práca z domu, ako čeliť hrozbe domáceho násilia alebo ako zvládnuť, keď sa niekto ocitne sám v karanténe. 

 

news 3367205 1920

 

V súčasnosti prežívame intenzívne a náročné obdobie. Rodičia sa zo dňa na deň dostali do roly učiteľov. Stali sa učiteľmi prvého či druhého stupňa, učiteľmi hudobných nástrojov, cudzích jazykov či telocviku. Na uľahčenie tejto situácie máme pre vás jednoduchý postup, ako lepšie zvládnuť s dieťaťom oblasti, v ktorých nie je dobré. Vyskúšajte si techniku 5P – ako prsty na rukách, ktorá môže byť pomocníkom pri zvládnutí rozčúlenia či upokojení dieťaťa.

popísaná ruka

 

 1. Popísať situáciu – snažíš sa to pochopiť a niečo ti na tom nešlo...
 2. Pomenovať pocity – pocítil si hnev/ smútok tak si s tým hodil...
 3. Počkať/ predýchať (vyjadriť porozumenie) – niekedy to mám tiež tak a potrebujem sa upokojiť, nádych a výdych...
 4. Požiadať o pomoc – chceš, aby sme to skúsili opraviť/ spočítať spolu? Mne to tiež pomáha, keď na to nie som sám...
 5. Pohladiť, pochváliť
Momentálna situácia spojená s pandémiou COVID-19 môže mnohým prinášať pocit strachu, stres či náročné situácie. Občianske združenie IPčko preto vytvorilo anonymnú, nonstop a bezplatnú krízovú linku pomoci, prostredníctvom ktorej poskytujú psychologickú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19. Požiadať o pomoc je možné prostredníctvom telefónu, chatu, e-mailu alebo video poradenstva. 

https://www.krizovalinkapomoci.sk/o-krizovej-linke-pomoci/ 

mask 5008680 1920