Vyber si takú školu, aby si v budúcnosti pracoval tam, kde ťa to bude baviť.
Ak nasadneš do nesprávneho vlaku, zavezie ťa niekde, kam si nikdy nechcel ísť.

Odpovedz si na otázky:

 • Mám šancu dostať sa na školu?
 • Bude ma škola baviť?
 • Má škola perspektívu?
 • Mám šancu zvládnuť štúdium?
 • Ktoré sú profilové predmety?
 • Nemám s nimi problémy?
 • Bude štúdium finančne náročné?
 • Mám šance sa po škole uplatniť?
 • Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?

Rozhoduj sa za seba

 • Niekedy sa stáva, že nerozlučné kamarátky sa rozhodnú ísť na tú istú školu.
 • Neskôr jedna z nich zistí, že ju škola nebaví a štúdium zvláda s veľkými ťažkosťami.
 • Treba si uvedomiť, že to, čo sa páči tvojim kamarátom a spolužiakom, nemusí byť vhodné pre teba.


Škola v mieste bydliska alebo internát?
Výhody štúdia v mieste bydliska

 • najväčšou výhodou sú nižšie finančné náklady na štúdium, nie sú poplatky za internát, celodennú stravu
 • máš istotu svojho rodinného zázemia
 • nemusíš sa prispôsobovať toľkým zmenám, máš stabilný okruh priateľov, známych a prostredia
 • môžeš venovať štúdiu toľko času, koľko potrebuješ a na tom mieste, ktoré ti vyhovuje
 • odbornú prax môžeš vykonávať v mieste svojho bydliska alebo v jeho okolí


Výhody štúdia mimo bydliska

 • Máš možnosť oveľa väčšieho výberu škôl a študijných odborov ako doma
 • Internát býva väčšinou blízko školy, takže nemusíš denne cestovať
 • Máš možnosť naučiť sa väčšej samostatnosti a zodpovednosti za seba
 • Získaš nové skúsenosti, nové obzory, nových priateľov,


Štúdium na súkromnej alebo štátnej škole

 • vzdelávanie na súkromných školách je rovnocenné vzdelávaniu získanému na štátnych školách
 • vzdelávanie na súkromných školách sa poskytuje za úhradu – rodičia platia školné
 • súkromné školy môžu poskytnúť popri kvalitnom vzdelávaní aj alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, nové metódy a formy
 • súkromné školy môžu pohotovejšie reagovať na potreby študentov, ako aj potreby pracovného trhu
 • ak je súkromná škola bližšie bydliska žiaka, môžu poplatky za cestovné, internát a stravu vo vzdialenejšej štátnej škole prevýšiť poplatok v súkromnej škole


Dni otvorených dverí
Najviac informácií o škole zistíš, keď ju navštíviš počas Dňa otvorených dverí.

Môžeš sa dozvedieť:

 • Aké má škola priestory a vybavenie
 • Ktoré sú profilové predmety
 • Aké jazyky sa učia na škole
 • Aké záujmové aktivity podporuje
 • Do akých projektov je zapojená
 • Aké možnosti štúdia poskytuje
 • Z čoho sa robia prijímacie skúšky
 • Akí úspešní sú jej absolventi

Dni otvorených dverí na stredných školách prebiehajú v období od novembra do januára príslušného školského roka. Aktuálny dátum ti poskytne výchovný poradca na vašej škole. Jedenkrát vidieť je lepšie ako stokrát počuť.

Kde sa dá študovať?
Podrobné informácie ti podá výchovný poradca, CPPPaP, UPSVaR.
Zoznam škôl, prehľad študijných a učebných odborov nájdeš napríklad na: www.svs.edu.sk, www.profsme.sk