Novinky

Milí klienti, rodičia a všetci, čo potrebujete našu  odbornú pomoc, keďže naša poradňa je zatvorená a my sa Vám nemôžeme venovať osobne, máme spôsob, ako s Vami komunikovať a pomáhať Vám v situáciách, kedy potrebujete našu odbornú pomoc. 

 

Sme tu pre Vás počas pracovnej doby:

 • na telefónnom čísle 0904 744 717, pokojne nám prezvoňte a my vám zavoláme späť
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 • prípadne nás kontaktujte cez nasledujúci formulár https://www.camip.sk/kontak
 • na našom webe je pre Vás pripravená aj nová sekcia Radíme na diaľku https://www.camip.sk/radime-na-dialku - prehľad aktuálnych informácii na ľahšie zvládnutie tejto situácie, ktorý budeme pravidelne aktualizovať podľa Vašich potrieb  

Zároveň odporúčame pre rodičov a žiakov portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

https://www.ucimenadialku.sk/ 

Ponúkame Vám Linky dôvery a odkazy, ktoré môžete v prípade potreby využiť:

 • Linka detskej istoty (nonstop) - 116 111
 • Linka detskej dôvery (pondelok - piatok od 14:00 do 20:00) - 0907 401 749
 • Liga za duševné zdravie (nonstop) - 0800 800 566
 • KORONAvírus rodičovská linka podpory -0800 242 333
 • Spoločná linka tiesňového volania - 112
 • Rýchla zdravotnícka pomoc - 155
 • Polícia - 158
 • Požiarnici - 150 
 • Mestská polícia - 159
 • Linka záchrany (lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc) - 0850 111 313
 • Detská linka záchrany - 0800 123 232
 • Bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie - 0800 212 212
 • Telefonická krízová intervencia Modrý anjel, psychická prvá pomoc obetiam tragických udalostí - 0944 171 272
 • Nonstop linka prvej pomoci pre ľudí s pocitom beznádeje, zúfalstva - 055 622 2323
 • Linka pre krízové situácie a problémy v rodine - 055 644 11 55
 • Internetová linka dôvery pre mladých ľudí - https://ipcko.sk/
 • https://vudpap.sk/ako-hovorit-s-detmi-o-covid-19/
 • https://soundcloud.com/vudpap/ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse?fbclid=IwAR0Vd20EvluRAe1iNjXUQSp7xwHlbnfnpYAivxdqzfnQd1BJIPdBMSenFns

Milí rodičia,

má Vaše dieťa nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky a nie ste si istí či dosahuje potrebné predpoklady na vstup do školy?

Ak Vaše dieťa k 31. augustu 2020 dovŕši vek 6 rokov máte povinnosť zapísať ho do 1. ročníka ZŠ. Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú s COVID-19 a bezpečnostnými opatreniami pred nákazou bude zápis prebiehať iným spôsobom ako obvykle.

 • Na zápis príde rodič bez dieťaťa.Termín zápisov do 1. ročníka ZŠ je vyhradený od  15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (konkrétny termín určí zriaďovateľ príslušnej ZŠ).
 • Zápis musíte absolvovať v každom prípade, aj v tom prípade, ak si nie ste istí, či je Vaše dieťatko dostatočne zrelé, rodič dieťa síce do ZŠ zapíše, ale súčasne požiada o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky.
 • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti býva aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast ako i odporúčanie z príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). Vzhľadom na mimoriadnu situáciu odporúčania nebudú pri zápise vyžadované. Musíte ich však doručiť dodatočne a to najneskôr do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Posúdenie školskej spôsobilosti môže byť zrealizované iba osobne a priamym kontaktom s dieťaťom v CPPPaP, online vyšetrenie nie je možné. Vyšetriť Vaše dieťa bude teda možné až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:

 • rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP
 • rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky
 • rodič žiada o predčasné zaškolenie 

V prípade, ak si nie ste istí či Vaše dieťa zvládne nároky školy, zvažujete odklad  povinnej školskej dochádzky, prípadne sa chcete poradiť so zrelosťou Vášho dieťaťa, kontaktujte nás:

 • telefonicky 0904 744 717
 • e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • prostredníctvom online formulára na www.camip.sk/kontakt
 • cez WhatsApp


Do e-mailu prosím uveďte:

 • meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ – uveďte ktorú.

Po skončení mimoriadnej situácie Vás budeme prednostne kontaktovať a objednáme Vás s dieťaťom  na vyšetrenie.

Tešíme sa na osobné stretnutie

Team CPPPaP Čadca

                                                                  boy 160168 1280

Nezatvárajme oči pred domácim násilím ani v izolácii. Ak máte podozrenie, že vo Vašom okolí dochádza k domácemu násiliu alebo zanedbaniu starostlivosti, tu nájdete pre Vás užitočné kontakty pre zastavenie domáceho násilia.

 

leták2   na web leták1a  na web leták1b

Neschopnosť sústrediť sa a spracovať prenos informácií alebo spracovať zvukovú podobu hlásky sa odráža aj v posudzovaní školskej zrelosti. Nasledujúci článok sa zaoberá prejavmi pri problémoch v počúvaní a jeho jednotlivými znakmi, ktoré sa môžu u dieťaťa objavovať. 

https://eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/3324/aj-problemy-s-pocuvanim-mozu-negativne-ovplyvnit-nastup-dietata-do-skoly  

child 2619902 1920

Prinášame Vám od Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie rady čo robiť s deťmi predškolského veku v tomto období. Nájdete tu návrhy aktivít v rúškach, ktoré Vaše deti určite zabavia.

https://vudpap.sk/aktivitky-v-ruskach-pre-rodicov-a-ich-deti/?fbclid=IwAR0Uv07VZdiBJmhkIN-pRZB8Vm-4riGobfPXNyY2dA0UzX5n8qxsypNGVLg

virus 4976408 1920

Prinášame Vám z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie logopedické úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku. Nájdete tu aktivity, ktoré môžete s deťmi trénovať aj doma pred zrkadlom.

https://vudpap.sk/logopedicke-cvicenia-pre-deti-predskolskeho-veku/ 

images

Víria Vám hlavou "zlé" myšlienky a negatívne emócie? Vypočujte si odporúčania psychiatričky MUDr. Sone Belanskej, ako túto situáciu možno zvládnuť racionálne.

https://www.youtube.com/watch?v=RYoGVSyZyOQ&feature=youtu.be 

stress 391654 1920

Hlásiš sa na vysokú školu? Časopis Kam po strednej Ti prináša množstvo informácii o vysokých školách a zamestnávateľoch, aktuálnych termínoch pre podanie prihlášky či konaní prijímacích skúšok. 

 
Kam

Núceum vytvoril pre žiakov 7.-9. ročníkov základných škôl a žiakov stredných škôl širokú ponuku elektronických testov, ktoré môžu využiť na zopakovanie a upevňovanie učiva. Testy môžu poslúžiť ako efektívny nástroj na zlepšovanie kompetencií žiakov popri domácom vzdelávaní. Bližšie informácie k ponuke e-testovania nájdete v nasledujúcom článku:

https://www.minedu.sk/nucem-pripravil-elektronicke-testy-na-upevnovanie-gramotnosti-ziakov/

test 670091 1280