Novinky

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca

 • 5-ročná forma štúdia – bilingválna: 29.11.2019
 • 4-ročná forma štúdia: 6.2.2020
 • 8-ročná forma štúdia: 6.2.2020

www.gymcadca.eu

Gymnázium, Turzovka

 • 4.12.2019

www.gturzovka.edupage.org

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu,  Čadca

 • 11.12.2019

www.oadmj.sk

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca

 • 03.12.2019

www.pasaca.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca

 • 03.12.2019

www.szsfaca.edupage.org

Stredná odborná škola technická, Čadca

 • 29.10.2019

www.sostca.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

 • 26.11.2019

www.sosca.edupage.org

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

 • 2. - 6.12.2019

www.sosdskrasno.sk

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

 • 8.10.2019

www.sossknm.edupage.org

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

 • 5.12.2019

www.spsknm.sk

CPPPaP v Čadci realizuje Dni voľby povolania (DVP) priamo na základných školách. Naši psychológovia prichádzajú priamo do škôl a pomáhajú žiakom deviatych ročníkov zorientovať sa pri voľbe svojho budúceho povolania na základe ich schopností a záujmov a zároveň v súlade s aktuálnymi trendmi na trhu práce. Zabezpečujeme žiakom komplexný psychologicko-poradenský servis v oblasti kariérového poradenstva pre deviatakov pri výbere ich povolania.  DVP sú zamerané na rozvoj a zvyšovanie úrovne profesijnej orientácie žiakov v našom regióne.

choose the right direction 1536336 340

 

Školy okresu Čadca majú exkluzívny prístup k online objednávaciemu formuláru  na konkrétny termín psychologického vyšetrenia.  Pokiaľ  chcete objednať Vaše dieťa na psychologické vyšetrenie na  konkrétny termín, ktorý Vám vyhovuje, kontaktujte školu Vášho dieťaťa.

calendar 159098 340