Novinky

CPPPaP v Čadci sa aj tento rok zapojilo do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2015  vyhlásenej Centrom Euroguidance. Tento rok sme sa prihlásili s príspevkom "Moja cesta životom - Moje budúce povolanie"

Po minuloročnej výhre v súťaži Kariérové poradenstvo 2011 získalo CPPPaP v Čadci v súťaži NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2012 ocenenie od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča za mimoriadne úspešnú a dlhodobú činnosť v oblasti kariérového poradenstva v rezorte školstva za Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva CAMIP a za vytvorenie webového sídla pre kariérové poradenstvo žiakov www.camip.sk, ktoré prebrala 25.10.2012 na slávnostnom odovzdávaní riaditeľka CPPPaP v Čadci PhDr.Alena Hrašková, MPH.

Ocenenie