Aktuality

Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine majú povinnosť školské zariadenia riadiť sa odporúčaniami od oficiálnych inštitúcií (ministerstvo školstva, štátny pedagogický ústav). Súčasný stav je hodnotený ako krízový, a istým spôsobom na túto situáciu musí reflektovať naše poradenské zariadenie, ako aj Váš pracovný kolektív v škole. V priloženom súbore si môžete prečítať dôležité rady, ktoré by Vám mali byť v týchto a nasledujúcich dňoch nápomocné:

Pomôcka pre učiteľov

Metodicko-pedagogické centrum ponúka pre všetkých pedagogických zamestnancov anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných situáciách. 

Na obrázku môže byť text

Cieľom  intervenčných tímov je pomôcť pri zabezpečovaní činností v školách a školských zariadeniach pri individuálnej práci so žiakmi, triednymi skupinami, pedagógmi, rodičmi a podobne. Tímy sú zložené zo psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov, ktorí majú kompetencie realizovať skupinové a individuálne činnosti s uvedenými cieľovými skupinami.
      
Jednotlivé intervenčné tímy centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) sú pripravené a schopné vycestovať na pomoc deťom, žiakom, učiteľom, rodičom, jednotlivým školám a školským zariadeniam. 
Všetky zariadenia poradenstva a prevencie sú plne k dispozícii školám a školským zariadeniam. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vypracovalo odporúčania pre učiteľov a žiakov na zvládanie vypätej situácie na Ukrajine. 

https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril sekciu Krízová intervencia, ktorý obsahuje sumár užitočných informácií, ktoré môžu rýchlo a efektívne pomôcť pri práci s deťmi a rodičmi v súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu.

https://vudpap.sk/krizova-intervencia/

V nasledujúcich odporúčaniach psychológov z internetovej linky dôvery, nájdete spôsob, ako zvládnuť stres v súvislosti s vojnou. 

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

Psychológovia z Ipčka prinášajú odporúčania, ktorých cieľom je poskytnúť užitočné postupy, ako sa rozprávať na tému vojny s deťmi.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

 

V súčasnosti mnohé deti môžu v súvislosti s vojnou na Ukrajine prežívať intenzívne a náročné obdobie. Slovenská komora psychológov preto priniesla najmä pre rodičov rady, ako poskytnúť podporu deťom v dnešných dňoch. 

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „SLOVENSKÁ PSYCHOLÓGOV Energia AKO POSKYTNÚT PODPORU DETOM V DNEŠNYCH DÃOCH... Informácie dostatok spánku pohybu pozitíyne situáciu t'ažšie zvláda diet'a nformácií pochopilo sieti ma možu zbierky nakreslit' obrázok bud' ale dopraj prežívajú, potrebuje blízkost, čom Energia hovorit', Informácie rozhovor rozprávaju, iekoho (napr. prežívajú Bezpečie diet'at'a, Emóciea postoje škole .rovesníc obrátit' éinformce diet'a detí snaž psychológ mládež Zmeny pokoji, každy inak, Zmeny správanie ahltit ,ukáž cítim náladu, spánok, poskytni priestor, nezdá poriadku, obrát' odborníka nechcú predsudky, napr. zvlášt, mier, aktivity mieru...)“

Situácia v súvislosti s medzinárodným konfliktom Ruska proti Ukrajine je útokom na životy občanov. Pocity ohrozenia, hnevu, smútku, strachu, rovnako obavy, úzkosť, zlá nálada sa môžu prirodzene objaviť u každého z nás. Je to neštandardná situácia a naše správanie môže byť iné, ako v bežných situáciách, ktoré u seba poznáme. Zamerajme pozornosť na naše duševné zdravie a robme pre seba nasledujúce:

 • Prijmime skutočnosť takú aká je.
 • Zostaňme pokojní ako to najviac dokážeme.
 • Obmedzujme sledovanie sociálnych sietí a médií a ak sme sa stretli s nejakou informáciou, ktorá sa zdá byť nepravdivá, overme si ju a nešírme ďalej.
 • Venujme pozornosť svojím deťom, citlivo pristupujme k vysvetleniu faktov, čo sa deje (napr. sme tu s Tebou, ..., naša krajina je teraz bezpečná, ...).
 • Buďme v kontakte so svojimi blízkymi a osamelými ľuďmi.
 • Robme aktivity, ktoré nám pomáhajú cítiť sa dobre a robia radosť (záľuby, šport, ...).

Ak sa prejavuje strach a úzkosť, negatívne myšlienky, hovorte o tom s ľuďmi a neostávajte s týmito pocitmi osamote, sme tu s Vami! Nestrácajme nádej, že svet môže byť pre nás všetkých bezpečným miestom.

V prípade potreby sa obráťte na odborných zamestnancoch v našom poradenskom zariadení alebo využite možnosti uvedených krízových liniek:

 • 0910 392 437 - CPPPaP v Čadci (nonstop, aj sms)
 • 0910 361 252 Linka pomoci VÚDPaP (od 8:00 -18:00 hod.)
 • www.ipcko.sk – Internetová linka dôvery pre mladých (chatová a emailová poradňa)
 • 0800 500 333 - www.krizovalinkapomoci.sk
 • 0907 401 749 - Linka detskej dôvery
 • 116 111 - Linka detskej istoty

kontakty