V prílohe Vám poskytujeme vzor žiadosti o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa

ziadost_o_AU.doc