CPPPaP v Čadci v rámci Čadčianskeho modelu interaktívneho profesijného poradenstva – CAMIP organizuje pre našich končiacich žiakov už šestnásty rok Dni voľby povolania 2021/2022, ktoré v ucelenej forme ponúkajú žiakom rozšírenie informácií o svete práce, požiadavkách na jednotlivé pracovné pozície, s cieľom rozšíriť možnosti a nasmerovať žiakov k vyššej miere vlastného sebapoznania a sebarozvoja a zároveň pomôcť žiakom a ich rodičom zorientovať sa v oblasti voľby povolania a výberu strednej školy.

 

Čo sa dozvieš na Dňoch voľby povolania?

Na Dňoch voľby povolania sa na základe testov dozvieš, aký si typ osobnosti, aké máš predpoklady, v akom pásme je Tvoje IQ, kde môžeš študovať, aká je potreba trhu práce, aké sú Tvoje možnosti štúdia, možnosti pomoci internetu pri voľbe povolania. Nemusíš chodiť do poradne, psychologičky nášho CPPPaP prídu priamo do Tvojej školy a pomôžu Ti zorientovať sa podľa Tvojich schopností v rozhodovaní, avšak samotné rozhodnutie je na Tebe. 

Taktiež si vyplníš záznamový hárok, kde si ujasníš, aký si profesionálny typ, aká oblasť Ťa najviac zaujíma, či by si chcel študovať v okrese, mimo okresu, aké sú Tvoje predpoklady na základe výsledkov testov, aké sa Ti páči povolanie, akú máš šancu uplatniť sa s týmto povolaním na trhu práce, o ktorej škole uvažuješ a prečo, akú úroveň vzdelania chceš dosiahnuť, kde môžeš získať ďalšie informácie a podobne. Všetky tieto informácie budeš konzultovať individuálne online vo vyhradenom čase.

Tvoji rodičia v prípade záujmu môžu konzultovať ohľadom Tvojej profesijnej orientácie so psychológom/kariérovým poradcom telefonicky v dohodnutom termíne. Záznamový hárok pre žiakov môžeš doma prekonzultovať s rodičmi a porozprávať sa o Tvojich schopnostiach a plánoch, z ktorých možno budú rodičia prekvapení, ale možno Ťa lepšie pochopia a spoločne vyberiete tú najvhodnejšiu strednú školu pre Teba.

 

Pomôckou pre Teba k voľbe povolania bude leták -  „Dni voľby povolania":

 

 

Ponúkame ti tiež zoznam stredných škôl s aktuálnymi webovými adresami a termínmi Dní otvorených dverí:

Gymnázium, Čadca – www.gymcadca.eu / 26.11.2021 (5 r. forma štúdia), 08.02.2022 (4,8 r. forma štúdia)

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto – www.gymknm.sk

Gymnázium, Turzovka – www.gturzovka.edupage.org / 07.12.2021

Obchodná akadémia Čadca – www.oadmj.sk / február, marec 2022

SOŠ obchodu a služieb, Čadca – www.sosca.sk / 24.11.2021

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca – www.szsfaca.edupage.org / 1.12.2021

SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca – www.sospgca.edupage.org / 1.12.2021

SOŠ technická, Čadca – www.sostca.sk / 28.09.2021

SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou – www.sosdskrasno.sk

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto – www.spsknm.sk / 09.12.2021

SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – www.sossknm.sk / online