Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Čadci (CPPPaP) sa venuje kariérovému poradenstvu pre našich žiakov už 10 rokov. Na základe našich praktických skúseností sme zostavili Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva – CAMIP, ktorý je zložený z piatich modulov, z ktorých najznámejšie sú Dni voľby povolania a Cezhraničný Veľtrh.

Náš model sme prezentovali na svetovom kongrese kariérového poradenstva Career Guidance 2010, prezentujeme ho na našich i zahraničných konferenciách a seminároch, odovzdávame naše skúsenosti psychologickým poradniam (CPPPaP) na celom Slovensku a veľmi nás teší, že v súťaži Euroguidance „ Kariérové poradenstvo 2010" bola CPPPaP v Čadci medzi ocenenými .

V roku 2011 sme aktivity pre našich žiakov rozšírili o webové sídlo www.camip.sk , ktorý má podnázov „ Všetko o výbere strednej školy na jednom mieste", kde sa žiaci môžu dozvedieť dôležité informácie, potrebné k rozhodovaniu o takom dôležitom životnom kroku, ako je voľba povolania.