Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Vás pozývajú na konferenciu Národná cena kariérového poradenstva 2022, ktorá sa uskutoční 11. októbra v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave (Vajanského nábrežie 12). 

https://www.euroguidance.sk/nckp/narodna-cena-karieroveho-poradenstva-2022/obr1