Aktuality

Pre deti môže byť náročné porozumieť aktuálnym informáciám, ktoré k nim plynú z televízie, rozhlasu či internetu. Preto je na nás - dospelých správnym spôsobom oboznámiť deti so súčasnou situáciou spojenou s COVID-19. V nasledujúcej príručke pre rodičov nájdete praktické rady a ukážky, ako deti informovať o prevencii pred nákazou a bezpečnostnými opatreniami, ktoré treba dodržiavať.  
 
 

coronavirus 4991979 1920

 
Niekoľko praktických rád nájdete prostredníctvom krátkeho videa. Zároveň informuje aj o novovzniknutej aplikácii s názvom Prvá psychická pomoc, ktorá napomáha k zvládnutiu emočného vypätia a podpory duševnej rovnováhy. 
 

coronavirus 4937226 1920

 
Ako komunikovať s deťmi a tínedžermi o koronavíruse, aby sme im pomohli lepšie sa vysporiadať s neistotou a negatívnymi emóciami, ktoré môžu vzhľadom na aktuálnu situáciu prežívať?
Aby sa lepšie orientovali v tejto situácii a aby sme zabránili stresu, ktorý môže byť vyvolaný je potrebné sa deťmi a mladými ľuďmi rozprávať. V rôznom veku môžu vnímať momentálnu situáciu deti a mladí rozdielne, preto je potrebné vedieť ako o tomto probléme komunikovať aj vzhľadom k veku dieťaťa. 
 
 
board 3700116 1920

Mediálny tlak prináša množstvo informácii, v ktorých sa môžeme strácať dokonca podľahnúť panike. Čo robiť, aby nás nepoložil strach súvisiaci s koronavírusom?  

https://akobuk.sk/strach-z-koronavirusu-ako-mu-nepodlahnut/

 

stress 391659 1920

Momentálna situácia spojená s pandémiou COVID-19 môže mnohým prinášať pocit strachu, stres či náročné situácie. Občianske združenie IPčko preto vytvorilo anonymnú, nonstop a bezplatnú krízovú linku pomoci, prostredníctvom ktorej poskytujú psychologickú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19. Požiadať o pomoc je možné prostredníctvom telefónu, chatu, e-mailu alebo video poradenstva. 

https://www.krizovalinkapomoci.sk/o-krizovej-linke-pomoci/ 

mask 5008680 1920

 
 

Nielen pedagógovia, ale i rodičia detí na 1. stupni ZŠ  môžu využiť online dostupnú aplikáciu Včielka. Aplikácia sa zameriava na rozvoj techniky čítania, porozumenia čítaného textu a podporu fonologických zručností. Včielku môžete využiť ako efektívny prostriedok na domáce precvičovanie s Vašimi deťmi v aktuálnom období. 

https://www.vcielka.online/app/ 

honey 311047 1280

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uverejnil záznam z webináru, ktorý ponúka efektívny model pre zásady práce detí s problémami v učení pre rodičov.

https://vudpap.sk/nestihli-ste-nas-webinar-na-temu-ako-pracovat-s-dietatom-s-problemami-v-uceni/

child 865116 1920

Školy okresu Čadca majú exkluzívny prístup k online objednávaciemu formuláru  na konkrétny termín psychologického vyšetrenia.  Pokiaľ  chcete objednať Vaše dieťa na psychologické vyšetrenie na  konkrétny termín, ktorý Vám vyhovuje, kontaktujte školu Vášho dieťaťa.

calendar 159098 340

kamaratkovo mCPPPaP v Čadci v mesiacoch júl - september 2018 realizovalo na základných školách okresu Čadca preventívny projekt "Kamarátkovo"