V súčasnosti mnohé deti môžu v súvislosti s vojnou na Ukrajine prežívať intenzívne a náročné obdobie. Slovenská komora psychológov preto priniesla najmä pre rodičov rady, ako poskytnúť podporu deťom v dnešných dňoch. 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „SLOVENSKÁ PSYCHOLÓGOV Energia AKO POSKYTNÚT PODPORU DETOM V DNEŠNYCH DÃOCH... Informácie dostatok spánku pohybu pozitíyne situáciu t'ažšie zvláda diet'a nformácií pochopilo sieti ma možu zbierky nakreslit' obrázok bud' ale dopraj prežívajú, potrebuje blízkost, čom Energia hovorit', Informácie rozhovor rozprávaju, iekoho (napr. prežívajú Bezpečie diet'at'a, Emóciea postoje škole .rovesníc obrátit' éinformce diet'a detí snaž psychológ mládež Zmeny pokoji, každy inak, Zmeny správanie ahltit ,ukáž cítim náladu, spánok, poskytni priestor, nezdá poriadku, obrát' odborníka nechcú predsudky, napr. zvlášt, mier, aktivity mieru...)“