Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vypracovalo odporúčania pre učiteľov a žiakov na zvládanie vypätej situácie na Ukrajine. 

https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/