KRÍZOVÁ POMOC

Situácia v súvislosti s medzinárodným konfliktom Ruska proti Ukrajine je útokom na životy občanov. Pocity ohrozenia, hnevu, smútku, strachu, rovnako obavy, úzkosť, zlá nálada sa môžu prirodzene objaviť u každého z nás. Je to neštandardná situácia a naše správanie môže byť iné, ako v bežných situáciách, ktoré u seba poznáme. Zamerajme pozornosť na naše duševné zdravie a robme pre seba nasledujúce:

 • Prijmime skutočnosť takú aká je.
 • Zostaňme pokojní ako to najviac dokážeme.
 • Obmedzujme sledovanie sociálnych sietí a médií a ak sme sa stretli s nejakou informáciou, ktorá sa zdá byť nepravdivá, overme si ju a nešírme ďalej.
 • Venujme pozornosť svojím deťom, citlivo pristupujme k vysvetleniu faktov, čo sa deje (napr. sme tu s Tebou, ..., naša krajina je teraz bezpečná, ...).
 • Buďme v kontakte so svojimi blízkymi a osamelými ľuďmi.
 • Robme aktivity, ktoré nám pomáhajú cítiť sa dobre a robia radosť (záľuby, šport, ...).

Ak sa prejavuje strach a úzkosť, negatívne myšlienky, hovorte o tom s ľuďmi a neostávajte s týmito pocitmi osamote, sme tu s Vami! Nestrácajme nádej, že svet môže byť pre nás všetkých bezpečným miestom.

V prípade potreby sa obráťte na odborných zamestnancoch v našom poradenskom zariadení alebo využite možnosti uvedených krízových liniek:

 • 0910 392 437 - CPPPaP v Čadci (nonstop, aj sms)
 • 0910 361 252 Linka pomoci VÚDPaP (od 8:00 -18:00 hod.)
 • www.ipcko.sk – Internetová linka dôvery pre mladých (chatová a emailová poradňa)
 • 0800 500 333 - www.krizovalinkapomoci.sk
 • 0907 401 749 - Linka detskej dôvery
 • 116 111 - Linka detskej istoty

kontakty

Momentálna situácia spojená s pandémiou COVID-19 môže mnohým prinášať pocit strachu, stres či náročné situácie. Občianske združenie IPčko preto vytvorilo anonymnú, nonstop a bezplatnú krízovú linku pomoci, prostredníctvom ktorej poskytujú psychologickú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19. Požiadať o pomoc je možné prostredníctvom telefónu, chatu, e-mailu alebo video poradenstva. 

https://www.krizovalinkapomoci.sk/o-krizovej-linke-pomoci/ 

Krizova linka pomoci 1

 

 

 
 

Nezatvárajme oči pred domácim násilím ani v izolácii. Ak máte podozrenie, že vo Vašom okolí dochádza k domácemu násiliu alebo zanedbaniu starostlivosti, tu nájdete pre Vás užitočné kontakty pre zastavenie domáceho násilia.

 

leták2   na web leták1a  na web leták1b

Nielen pedagógovia, ale i rodičia detí na 1. stupni ZŠ  môžu využiť online dostupnú aplikáciu Včielka. Aplikácia sa zameriava na rozvoj techniky čítania, porozumenia čítaného textu a podporu fonologických zručností. Včielku môžete využiť ako efektívny prostriedok na domáce precvičovanie s Vašimi deťmi v aktuálnom období. 

https://www.vcielka.online/app/ 

honey 311047 1280

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uverejnil záznam z webináru, ktorý ponúka efektívny model pre zásady práce detí s problémami v učení pre rodičov.

https://vudpap.sk/nestihli-ste-nas-webinar-na-temu-ako-pracovat-s-dietatom-s-problemami-v-uceni/

child 865116 1920

V súčasnosti prežívame intenzívne a náročné obdobie. Rodičia sa zo dňa na deň dostali do roly učiteľov. Stali sa učiteľmi prvého či druhého stupňa, učiteľmi hudobných nástrojov, cudzích jazykov či telocviku. Na uľahčenie tejto situácie máme pre vás jednoduchý postup, ako lepšie zvládnuť s dieťaťom oblasti, v ktorých nie je dobré. Vyskúšajte si techniku 5P – ako prsty na rukách, ktorá môže byť pomocníkom pri zvládnutí rozčúlenia či upokojení dieťaťa.

popísaná ruka

 

 1. Popísať situáciu – snažíš sa to pochopiť a niečo ti na tom nešlo...
 2. Pomenovať pocity – pocítil si hnev/ smútok tak si s tým hodil...
 3. Počkať/ predýchať (vyjadriť porozumenie) – niekedy to mám tiež tak a potrebujem sa upokojiť, nádych a výdych...
 4. Požiadať o pomoc – chceš, aby sme to skúsili opraviť/ spočítať spolu? Mne to tiež pomáha, keď na to nie som sám...
 5. Pohladiť, pochváliť

Počas karanténnych opatrení zostalo doma mnoho rodičov s deťmi. Ako spríjemniť čas deťom, aby sa nenudili a rodičia si mohli na chvíľu aj oddýchnuť? Pomôcť Vám môžu audio rozprávky pre najmenších. 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra/rozpravky

castle 1296932 1280

Núceum vytvoril pre žiakov 7.-9. ročníkov základných škôl a žiakov stredných škôl širokú ponuku elektronických testov, ktoré môžu využiť na zopakovanie a upevňovanie učiva. Testy môžu poslúžiť ako efektívny nástroj na zlepšovanie kompetencií žiakov popri domácom vzdelávaní. Bližšie informácie k ponuke e-testovania nájdete v nasledujúcom článku:

https://www.minedu.sk/nucem-pripravil-elektronicke-testy-na-upevnovanie-gramotnosti-ziakov/

test 670091 1280

Hlásiš sa na vysokú školu? Časopis Kam po strednej Ti prináša množstvo informácii o vysokých školách a zamestnávateľoch, aktuálnych termínoch pre podanie prihlášky či konaní prijímacích skúšok. 

 
Kam