KRÍZOVÁ POMOC

Zatvorenie škôl, izolácia od kamarátov a obmedzenie sociálnych kontaktov momentálne pociťujú teenageri. Pre teenagerov sú v nasledujúcom článku odporúčania, ako čeliť dočasnej novej realite a dosiahnuť duševnú rovnováhu. 
Telefonický kontakt na Poradenské call centrum MŠVVaŠ SR 0800 138 033
 
V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu bola v rezorte školstva zriadená linka, kde môžete kontaktovať odborníkov call centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle.
call 1436738 1920
PODCAST: Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou priniesla zložité obdobie. Mnohí rodičia sa cítia pod tlakom ako správne usporiadať režim dňa a ako zodpovedať deťom na mnohé otázky. Vypočujte si zaujímavý rozhovor o tom, ako môžete s deťmi zvládnuť  túto záťažovú situáciu jednoduchšie. (Zdroj VÚDPaP) 
 
boy 1300136 1280
 
Aj v aktuálnom období môže učiteľ resp. rodič motivovať a vzbudiť záujem detí o školské činnosti a domáce vyučovanie môže priniesť aj určité pozitíva. Prečítajte si odporúčania komunikácie medzi učiteľom, rodičom a žiakom v domácom vzdelávaní. 

https://vudpap.sk/zasady-komunikacie-ucitel-rodic-ziak-pri-domacom-vzdelavani-v-mimoriadnej-situacii/ 

books 1185628 1920

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie rodičom a pedagógom v tomto vypätom období pripravil možnosť prostredníctvom webinárov priniesť rady, ako pracovať s dieťaťom, ktorému sa v učení nedarí. Získate odpovede na to, čo môže byť príčinou zlyhávania v učení, správaní, poradia Vám ako pomôcť dieťaťu rozvíjať jeho zrakové či sluchové vnímanie, reč, jemnú motoriku a orientáciu v priestore.  Všetky webináre sú bezplatné, je však  potrebné sa na ne vopred prihlásiť – počet miest máme obmedzený, sledujte aktuálnu ponuku webinárov tu:
 
webinar 4489399 1920
Pre deti môže byť náročné porozumieť aktuálnym informáciám, ktoré k nim plynú z televízie, rozhlasu či internetu. Preto je na nás - dospelých správnym spôsobom oboznámiť deti so súčasnou situáciou spojenou s COVID-19. V nasledujúcej príručke pre rodičov nájdete praktické rady a ukážky, ako deti informovať o prevencii pred nákazou a bezpečnostnými opatreniami, ktoré treba dodržiavať.  
 
 

coronavirus 4991979 1920

 
Deti sa v dnešných neľahkých dňoch musia vzdelávať v domácom prostredí. Je to nová situácia nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Ako efektívne zvládnuť súčasnú situáciu doma so školákmi a vytvoriť im správny režim dňa? Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom linku: 
 
 
 
 child 1073638 1920

Prinášame Vám od Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie rady čo robiť s deťmi predškolského veku v tomto období. Nájdete tu návrhy aktivít v rúškach, ktoré Vaše deti určite zabavia.

https://vudpap.sk/aktivitky-v-ruskach-pre-rodicov-a-ich-deti/?fbclid=IwAR0Uv07VZdiBJmhkIN-pRZB8Vm-4riGobfPXNyY2dA0UzX5n8qxsypNGVLg

virus 4976408 1920