Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril sekciu Krízová intervencia, ktorý obsahuje sumár užitočných informácií, ktoré môžu rýchlo a efektívne pomôcť pri práci s deťmi a rodičmi v súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu.

https://vudpap.sk/krizova-intervencia/