V nasledujúcich odporúčaniach psychológov z internetovej linky dôvery, nájdete spôsob, ako zvládnuť stres v súvislosti s vojnou. 

Opis fotky nie je k dispozícii.