Kde sa dá študovať na Kysuciach?

Gymnázium, Čadca – www.gymcadca.eu
Gymnázium, Turzovka – www.gturzovka.edupage.org
Gymnázium Kys. N. Mesto - www.gymknm.sk
Obchodná akadémia Čadca – www.oadmj.sk
SOŠ obchodu a služieb, Čadca – www.sosca.sk
SOŠ zdravotnícka, Čadca - www.szsfaca.edu.sk
Pedagogická a soc. akadémia, Čadca - www.pasaca.edu.sk
SOŠ technická, Čadca - www.sostca.sk
SOŠ drevárska, Krásno n. Kys. - www.sosdskrasno.sk
Stredná priemyselná škola, KNM - www.spsknm.sk
SOŠ strojnícka, KNM - www.souknm.sk