1. Návšteva u výchovného poradcu

  • Požiadaj o pomoc výchovného poradcu na vašej škole.
  • Je to učiteľ, ktorý má na starosti profesionálnu orientáciu žiakov.
  • Má množstvo informácií a určite ti ich ochotne poskytne.

Má k dispozícií:

  • zoznam všetkých stredných škôl a učebných odborov na Slovensku,
  • údaje o počte prihlásených žiakov na daný odbor, o počte prijímaných žiakov,
  • tvoje poradie medzi uchádzačmi na základe prospechu.

2. Prečo nepodceňovať rady rodičov

  • Majú oveľa viacej životných skúseností ako ty.
  • Poznajú ťa odmalička a určite im záleží na tom, aby si bol v živote šťastný.
  • Otvorene sa s nimi porozprávaj  a popros ich o radu.

3. Využi možnosti internetu :
Pozri si stránky, venované kariérovému poradenstvu. Na niektorých z nich sa môžeš aj otestovať – napr.: www.istp.sk, www.stredneskoly.eu, www.profsme.sk, www.cvtisr.sk, www.povolania.sk, www.profesia.sk

4. Objednaj sa u psychológa v CPPPaP:
objednaj sa na bezplatnú konzultáciu, kde sa dozvieš viac o svojich možnostiach a schopnostiach.

5. Zaujímaj sa o uplatnenie vo svojej profesii na UPSVaR