Pedagóg

 • Komunikatívnosť, kultivovaný rečový prejav
 • Kultivovaný písomný prejav
 • Vzťah k deťom, empatia – schopnosť  porozumieť im
 • Schopnosť organizovať a riadiť prácu  detí
 • Sebaovládanie, odolnosť voči stresu
 • Schopnosť osvojovať si nové postupy, využívanie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese


Podnikateľ

 • Efektívne rozhodovacie a organizačné schopnosti
 • Vysoká miera sebakontroly a dôslednosti, schopnosť doťahovať veci do úspešných cieľov
 • Flexibilita, schopnosť prispôsobiť sa rôznym požiadavkám a potrebám trhu
 • Precíznosť, presnosť
 • Ochota riskovať, skúšať nové věci


Lekár

 • Vysoká úroveň  a samostatnosť praktického a teoretického myslenia
 • Rozhodnosť, pohotovosť, schopnosť prijať zodpovednosť
 • Kultivované vystupovanie
 • Schopnosť zaobchádzať s ľuďmi
 • Psychická odolnosť


Strojár

 • Manuálna zručnosť
 • Praktické a technické myslenie
 • Presnosť a precíznosť
 • Samostatnosť a zodpovednosť
 • Koncentrácia pozornosti


Čašník

 • Kultivovaný slovný prejav a správanie
 • Manuálna zručnosť
 • Fyzická zdatnosť
 • Schopnosť dobrého sociálneho kontaktu
 • Znalosť cudzieho jazyka


Účtovník  www.istp.sk

 • Znalosti z oblasti účtovníctva a obchodnej dokumentácie
 • Využívanie výpočtovej techniky pri bežných kancelárskych prácach
 • Presnosť a precíznosť
 • Kultivovaný slovný a písomný prejav
 • Odolnosť voči psychickej záťaži


Chceš vedieť, aké predpoklady vyžaduje povolanie, o ktoré máš záujem?
Nájdeš ich na stránke www.istp.sk, v časti Katalóg typových pozícií.

Aké mám hodnoty?
Ľudia sa pri výbere svojho povolania rozhodujú aj podľa toho, čo od budúcnosti očakávajú a  čo im dáva potešenie z práce. Ľudia sa zvyčajne líšia v tom, aké hodnoty sú pre nich najdôležitejšie. Každý má svoj rebríček hodnôt. Skús si zostaviť ten svoj.

Spoločenské postavenie
Niektoré povolania umožňujú dosiahnuť v spoločnosti vyššie postavenie.
Napríklad lekár vzbudzuje u ľudí dôveru, úctu, rešpekt a uznanie. Je to ale veľmi náročné povolanie spojené s veľkou zodpovednosťou.

Možnosť pomáhať
Niekomu prináša pocit uspokojenia iba práca, v ktorej môže pomáhať iným ako napríklad zdravotná sestra.

Istota zamestnania
Sú ľudia, ktorí by veľký, ale neistý zárobok podnikateľa vymenili za istotu stabilného pracovného miesta, hoci je slabšie platené.

Nezávislosť
Niekto uprednostňuje možnosť sám si organizovať pracovný čas, pracovnú náplň a nebyť závislý od iných. A to aj za cenu väčšieho rizika.

Pestrosť
Niekto má rád v práci pravidelnosť a rutinu. Niekto vyžaduje zmenu, niekto tvorivú činnosť.

Výkon
Pre niekoho je dôležitejšia tímová spolupráca a dobré vzťahy na pracovisku. Niekto je súťaživý typ a potrebuje porovnávať a merať svoj výkon.

Zárobok
Pre niekoho je výška zárobku najdôležitejšie kritérium a tomu prispôsobuje aj výber svojho povolania.