Určite si si všimol, že ľudia, ktorých poznáš, sa veľmi líšia svojou povahou, záujmami, schopnosťami, tým, čo je pre nich v živote dôležité. Jeden múdry pán, volal sa pán Holland, prišiel na to, že ľudí možno rozdeliť do 6 skupín podľa typu ich osobnosti.

R
Remeselne a technicky zdatný typ:
Ľudia tohto typu radi pracujú rukami, s rôznymi nástrojmi. Radi obsluhujú a riadia stroje, zaujímajú sa o prácu so zvieratami, rastlinami. Sú radi vonku a dávajú prednosť fyzickej práci, technike alebo prírode. (príklady povolaní: automechanik, požiarnik, mechatronik,murár)

I
Zvedavý, bádateľský a vedecký typ:
Ľudia tohto typu sa radi zaoberajú výskumom. Zaujímajú ich rôzne vedné odbory a riešenie rôznych prírodných, sociálnych či spoločenských problémov. Radi bádajú, skúmajú, učia sa, čítajú, píšu a majú radi prírodné vedy. (príklady povolaní: biológ, historik, programátor,lekár)

A
Umelecký a tvorivý typ:
Ľudia tohto typu sa radi zaoberajú umením (napr. hudbou, výtvarným umením a pod.) Radi kreslia, maľujú, vytvárajú sochy, tancujú alebo hrajú na rôzne hudobné nástroje, radi píšu a čítajú knihy. Sú vysoko tvoriví a venujú sa umeleckým odborom. (príklady povolaní: fotograf, výtvarník, hudobník, tanečník, aranžér)

S
Sociálny a opatrovateľský typ:
Ľudia tohto typu sa radi a ochotne starajú o druhých ľudí. Vychovávajú ich, učia, radia im, liečia ich a opatrujú a dbajú o ich telesnú či duševnú pohodu. Starajú sa nielen o deti, ale aj o dospelých či starých ľudí v priebehu ich života. (príklady povolaní: zdravotná sestra, psychológ, sociálny kurátor)

E
Vodcovský a podnikavý typ:
Ľudia tohto typu radi presviedčajú, riadia, vedú ostatných a vyznačujú sa zmyslom pre obchod a organizáciou práce iných ľudí. Venujú sa najradšej obchodu, predaju, nákupu, plánovaniu rôznych finančných operácií. (príklady povolaní:manažér, riaditeľ školy, obchodný zástupca)

C
Usporiadaný a vytrvalý typ:
Ľudia tohto typu pracujú radi s dátami, číslami a údajmi, ktoré vyžadujú presnosť a dobrú organizáciu práce. Spravidla pôsobia na rôznych úradoch a v informačných, administratívnych, správnych a technických odboroch a profesiách. (príklady povolaní: účtovník, zapisovateľ, sekretárka)

Čo hovorí na výber povolania realita?
Každé povolanie má svoje výhody a nevýhody. Neexistuje povolanie len s výhodami a bez nevýhod. Je na tebe, čo považuješ za svoje priority, ktoré z nevýhod (vzdialenosť, dlhé štúdium, malé uplatnenie)si ochotný znášať v prospech výhod (veľký plat, možnosti, dobrý kolektív, uplatnenie v spoločnosti)