Niektorí žiaci majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo určité zdravotné znevýhodnenie. Ak sa to týka aj teba, určite túto okolnosť nepodceňuj. V budúcnosti by to mohlo zabrániť výkonu tvojho povolania. Svoj zdravotný stav konzultuj s odborným lekárom , príp. posudkovým lekárom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pri voľbe povolania je rozhodujúci druh a stupeň zdravotného obmedzenia či zdravotného postihnutia. Ak sa chceš v tejto veci poradiť a získať viac informácií, existuje Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím www.iprba.sk. Svoje služby poskytuje v Centre sociálnej  a pracovnej rehabilitácie a v SOŠ pre telesne postihnutých.

Zoznam povolaní vhodných pri jednotlivých zdravotných obmedzeniach nájdeš na stránke:
www.povolania.sk
www.istp.sk

Telesné postihnutie

 • nevhodné sú práce vo vynútených pracovných polohách (kľačiačky, v podrepe, so zdvihnutými rukami)
 • nevhodné sú ťažké fyzické práce, práce spojené s nosením a dvíhaním bremien, preťažovaním končatín v nevhodnom klimatickom prostredí (chlad, vlhko, prievan)
 • nevhodné sú práce vyžadujúce rovnováhu, koordináciu pohybov, niektoré práce s ručným alebo nožným ovládaním pák
 • pri obmedzenej schopnosti jemnej motoriky sú nevhodné práce s drobnými predmetmi, presnými pohybmi na malú vzdialenosť


Sluchové postihnutie

 • nevhodné sú práce vyžadujúce dobrý príjem rečových informácií, varovných signálov, práce v hlučnom prostredí
 • nevhodné sú práce vyžadujúce neporušenú komunikačnú spôsobilosť
 • nevhodné sú práce v prostredí s výparmi rozpúšťadiel, leptavých látok, v prašnom prostredí


Zrakové postihnutie

 • obmedzenie v povolaniach, ktoré vyžadujú dobrú zrakovú ostrosť, priestorové videnie
 • nevhodné sú práce, ktoré vyžadujú farbocit, prácu v prítmí


Zdravotné oslabenie z dôvodu chronického ochorenia obmedzenie v prácach s nadmernou fyzickou a psychickou záťažou

Astma

 • obmedzenie v prácach s nadmernou fyzickou a tepelnou záťažou
 • nevhodná je práca s kontaktom s látkami, ktoré poškodzujú dýchacie cesty alebo sú alergénmi (seno, peľ, chemické látky, zvieratá)
 • nevhodná je práca v sťažených klimatických podmienkach (prach, chlad, vlhkosť)


Psoriáza

 • nie sú vhodné zamestnania s výskytom organických rozpúšťadiel, olejov, rôznych chemických látok
 • nie sú vhodné zamestnania s výskytom kontaktných alergénov, nadmerného množstva prachu, ionizujúceho alebo ultrafialového žiarenia


Problémy s chrbticou

 • nevhodné sú ťažké manuálne práce so zdvíhaním a nosením bremien, práca vo vynútených polohách trupu
 • nevhodné sú práce v nevhodných mikroklimatických podmienkach (prievan, chlad, vlhkosť)
 • nie je vhodná dlhá chôdza a státie
 • krátkodobo je možné vykonávať sedavé zamestnanie


Zoznam povolaní vhodných pri jednotlivých zdravotných obmedzeniach nájdeš na stránke
www.povolania.sk
www.istp.sk

Náročné povolania a stres
Stres je bežnou súčasťou života a stretneme sa s ním v každom povolaní. Niektoré povolania sú však zvlášť stresujúce, preto nie sú vhodné pre veľmi citlivé povahy. Stresujúca profesia je taká, ktorá spôsobuje vysokú mieru napätia, nebezpečenstva, vyžaduje riešenie krízových situácií, prácu pod tlakom. Sú však typy osobnosti, ktorým stresujúce povolanie vyhovuje a určitý stres k výkonu povolania potrebujú.

Najstresujúcejšie povolania:

Ženy  Muži
zdravotná sestra  záchranár
učiteľka  vojak
sekretárka  policajt


Aké mám šance uplatniť sa v regióne Čadce?
Najžiadanejšie povolania v regióne Čadca
Najžiadanejšie profesie v okrese Čadca a Žilina

 • oblasť služieb:  kuchár, čašník, predavačka, šička, krajčírka
 • oblasť strojárstva:  zámočník, zvárač, obsluha CNC strojov, autoelektrikár,
 • oblasť stavebníctva:  murár, zatepľovač, obkladač, stavebný robotník, klampiar
 • oblasť zdravotníctva:  lekár, zdravotná sestra, zdravotný asistent, opatrovateľka
 • ostatné: vodič C, E, obchodný asistent – predajca
 • oblasť IT: webprogramátor, informatik


Údaje spracované ÚPSVaR Čadca

Zoznam všetkých povolaní nájdeš na:

www.povolania.sk
www.istp.sk