Pascal: „Voľba povolania je jednou z najdôležitejších volieb v živote človeka"

Práve končíš základnú školu a rozhoduješ sa o svojom budúcom povolaní. Je to veľmi dôležitá a náročná úloha, pretože povolanie, ktoré si teraz vyberieš, v budúcnosti ovplyvní tvoj životný štýl a bude mať vplyv aj na tvoju životnú spokojnosť. V práci strávime veľkú časť nášho dospelého života, oveľa väčšiu, ako s našou rodinou a našimi priateľmi, a preto, ak budeš nepokojný so svojim povolaním, budeš nespokojný aj so svojim životom. Správny výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný, sebavedomý a úspešný. Výber povolania je proces, pri ktorom si postupne uvedomujem: Kto som aký som, aby som postupne zistil, čím budem, kto som - to sú moje záujmy, sny a túžby, moje vlastnosti, schopnosti ale aj nedostatky. Povolania si vyžadujú rôzne typy ľudí. Nie každý sa hodí na každú prácu. Voľba povolania je aj kompromis medzi tým, čo by som chcel a reálnymi možnosťami.

Podľa čoho sa mám rozhodovať?

Pri výbere povolania si polož nasledujúce otázky:

 • Aké mám schopnosti a predpoklady?
 • Čo ma baví?
 • Aký som osobnostný typ?
 • Čo hovorí realita?

 

cim_budem


Aké mám schopnosti a predpoklady?
Schopnosti sú jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré musíš vziať do úvahy pri výbere svojho budúceho povolania. Pri rozhodovaní by si mal začať otázkou, akú úroveň kvalifikácie by si chcel dosiahnuť. Pamätaj však na to, že, čím kvalifikovanejšie povolanie si vyberieš, tým náročnejšie a dlhšie štúdium musíš absolvovať. Vodítkom môže byť tvoj školský prospech. Ten je ukazovateľom tvojej dlhodobej výkonnosti.

Odpovedz si preto na otázky:

 • Aký mám vzťah k učeniu?
 • Som študijný typ?
 • Ako mi ide učenie?
 • Aké mám známky?
 • Robím radšej niečo praktické alebo mám radšej knihy a vedomosti?
 • Akú úroveň kvalifikácie chcem dosiahnuť?
 • Ako ma vidia učitelia a rodičia?
 • Čo mi povedal psychológ na konzultácii počas DVP?
 • Ako dlho sa budem pripravovať na povolanie ?


Vysokokvalifikované povolania:

 • Potrebná je vysoká škola, postgraduálne štúdium, atestácie (lekár, advokát,...)
 • Potrebná je vysoká škola (novinár, sociálny pracovník...)


Povolania vyžadujúce stredoškolské vzdelanie:

 • Potrebné je maturitné štúdium, pomaturitné, špecializačné štúdium (pôrodná asistentka, policajt,...)
 • Potrebné je maturitné štúdium (sekretárka, mechanik elektronik,...)
 • Povolania vyžadujúce učňovské vzdelanie (automechanik, kaderníčka,...)

Každé povolanie vyžaduje iné schopnosti a predpoklady.
Každý človek sa líši nielen svojimi vlastnosťami ale aj schopnosťami.
Každý je šikovný v niečom inom. Dano má veľmi dobré manuálne zručnosti, Katka je zase veľmi výrečná a má dar presvedčovať iných.

Podobné je to aj pri povolaniach. Každé si vyžaduje iné schopnosti a predpoklady. Jedno povolanie vyžaduje presnosť a vnímanie detailov, iné zase schopnosť komunikovať s ľuďmi. A to je dobre. Teraz už len treba prísť na to, ktoré bude najlepšie zodpovedať tvojim danostiam a predpokladom. Lebo len tak budeš môcť byť úspešný a spokojný vo svojom budúcom povolaní.

Zdravotné predpoklady:

 • Dobrý zrak (hodinár, zdravotnícky laborant...)
 • Obratnosť prstov a rúk (šperkár,...)
 • Bezchybný chrup (pilot, letuška...)
 • Dobré hlasivky (učiteľka...)
 • Zdravá chrbtica (šička, skladník...)
 • Dobré nohy (čašník, športovec ...)

 Pracovné predpoklady:

 • Sústredenosť
 • Tvorivosť
 • Schopnosť organizovať si prácu
 • Schopnosť učiť sa
 • Samostatnosť
 • Vytrvalosť
 • Precíznosť
 • Špeciálne schopnosti

Osobnostné predpoklady:

 • Schopnosť zaobchádzať s ľuďmi, (pedagogickí, sociálni a zdravotní pracovníci)
 • Schopnosť empatie, vcítenia sa do pocitov iných ľudí (psychológ, psychiater,...)
 • Schopnosť komunikovať a riešiť problémy (advokát, učiteľ, ...)
 • Schopnosť pracovať v tíme (režisér, architekt, ...)
 • Kultivovaný prejav a vystupovanie (moderátor, predajca,...)
 • Schopnosť zaistiť si autoritu a rešpekt (učiteľ, policajt)
 • Trpezlivosť (opatrovateľ, vychovávateľ,...)
 • Spoľahlivosť (sekretárka, účtovníčka, ...)
 • Taktnosť a ohľaduplnosť (zdravotná sestra, sociálny pracovník,...)
 • Psychická odolnosť (záchranár, požiarny technik)