Mnohým žiakom robí škola starosti, nejde im a oni tam neradi chodia. Učia sa horšie, ako ostatní a učitelia a rodičia im to vyčítajú. Častokrát však títo žiaci nie sú o nič horší, ako triedni jedničkári, dokonca sú medzi nimi nadpriemerné deti!

Ako je to možné?
Tieto deti sa možno nevedia správne učiť, možno sa nevedia len sústrediť, možno majú poruchu učenia, možno mali v minulosti smolu na učiteľa, možno učenie už vzdali a zmierili sa s nálepkou zlého žiaka. Je veľa dôvodov, prečo je to tak. A je veľa dôvodov, prečo to zmeniť a naučiť sa učiť. Je to rozhodnutie každého , ale určite sa to oplatí aspoň skúsiť!

Najčastejšie príčiny zhoršeného prospechu

Medzi najčastejšie príčiny zlého prospechu patria:

  • Nedostatočné pracovné návyky
  • Nekvalitná technika učenia
  • Nízka motivácia
  • Nižšie všeobecné intelektové nadanie.
  • Nerovnomerné schopnosti: oslabenie niektorej dôležitej intelektovej oblasti, napríklad verbálne schopnosti (porozumenie reči, slovná zásoba, vyjadrovanie, práca s textom),
  • logické myslenie alebo pamäť.
  • Špecifická porucha čítania, porucha písania, porucha matematických schopností
  • Porucha pozornosti
  • Osobné alebo rodinné problémy


Ako sa mám učiť?
Efektívne učenie je najpodstatnejšou podmienkou školského úspechu.Ušetrí veľa času a energie. Ak sa správne učíš, staneš sa v krátkej dobe sebavedomejší. Budeš si viacej veriť . Do školy budeš chodiť s lepším pocitom.
Bez ohľadu na to, či sa hlásiš na gymnázium, za automechanika alebo na zdravotnú školu, učeniu sa nikde nevyhneš.

Mnoho školákov, ktorým učenie nejde, majú taktiež túžbu byť úspešní.

Väčšinou však nevedia, ako začať, a kde robia chybu. Skús sa riadiť našimi radami, postupne ich začleňuj do denného života a uvidíš, ako rýchlo prídu prvé výsledky – v podobe dobrých známok aj v podobe väčšej spokojnosti samého so sebou.