• Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca

www.gymcadca.eu

  • Gymnázium, Turzovka

www.gturzovka.edupage.org

  • Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca

www.oadmj.sk

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

www.sosca.sk

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca

www.sospgca.edupage.org

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca

www.szsfaca.edupage.org

  • Stredná odborná škola technická, Čadca

www.sostca.sk

  • Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

www.sosdskrasno.sk

  • Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto

www.spsknm.sk

  • Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

www.sossknm.sk

       Gymnázium, Kysucké Nové Mesto 

www.gymknm.sk