Milí rodičia,

má Vaše dieťa nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky a nie ste si istí či dosahuje potrebné predpoklady na vstup do školy?

Ak Vaše dieťa k 31. augustu 2020 dovŕši vek 6 rokov máte povinnosť zapísať ho do 1. ročníka ZŠ. Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú s COVID-19 a bezpečnostnými opatreniami pred nákazou bude zápis prebiehať iným spôsobom ako obvykle.

 • Na zápis príde rodič bez dieťaťa.Termín zápisov do 1. ročníka ZŠ je vyhradený od  15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (konkrétny termín určí zriaďovateľ príslušnej ZŠ).
 • Zápis musíte absolvovať v každom prípade, aj v tom prípade, ak si nie ste istí, či je Vaše dieťatko dostatočne zrelé, rodič dieťa síce do ZŠ zapíše, ale súčasne požiada o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky.
 • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti býva aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast ako i odporúčanie z príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). Vzhľadom na mimoriadnu situáciu odporúčania nebudú pri zápise vyžadované. Musíte ich však doručiť dodatočne a to najneskôr do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Posúdenie školskej spôsobilosti môže byť zrealizované iba osobne a priamym kontaktom s dieťaťom v CPPPaP, online vyšetrenie nie je možné. Vyšetriť Vaše dieťa bude teda možné až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:

 • rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP
 • rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky
 • rodič žiada o predčasné zaškolenie 

V prípade, ak si nie ste istí či Vaše dieťa zvládne nároky školy, zvažujete odklad  povinnej školskej dochádzky, prípadne sa chcete poradiť so zrelosťou Vášho dieťaťa, kontaktujte nás:

 • telefonicky 0904 744 717
 • e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • prostredníctvom online formulára na www.camip.sk/kontakt
 • cez WhatsApp


Do e-mailu prosím uveďte:

 • meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ – uveďte ktorú.

Po skončení mimoriadnej situácie Vás budeme prednostne kontaktovať a objednáme Vás s dieťaťom  na vyšetrenie.

Tešíme sa na osobné stretnutie

Team CPPPaP Čadca

                                                                  boy 160168 1280