Študijné / učebné odbory

 • 2381 M strojárstvo – automobilový priemysel
 • 2387 M mechatronika
 • 2675 M elektrotechnika – priemyselná informatika
 • 2561 M informačné a sieťové technológie
 • 3968 M logistika
 • 3918 M technické lýceum

Čo po škole

 • pokračovanie na akejkoľvek vysokej škole
 • o našich absolventov je veľký záujem na trhu práce v oblastiach korešpondujúcich s príslušnými študijnými odbormi – nadštandardné vzťahy máme s firmami Kia Motors Slovakia s.r.o., Schaeffler Slovensko, spol. s r.o., Siemens s.r.o., Scheidt&Bachmann Slovensko s.r.o. a ďalšími
 • mnoho našich žiakov je po krátkom zaškolení vo firmách vysielaných pracovať do zahraničia

Kritériá na prijatie
v školskom roku 2019/2020 budú všetci žiaci na všetky študijné odbory robiť prijímacie skúšky okrem žiakov, ktorí v Testovaní 9 – 2019 dosiahli viac ako 90% úspešnosť v slovenskom jazyku a matematike – títo budú prijatí bez prijímacích skúšok

V kritériách budú zohľadnené:
1. výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka,
2. výsledky prijímacích skúšok z matematiky,
3. priemerný prospech na konci 8. ročníka ZŠ,
4. priemerný prospech na polroku 9. ročníka ZŠ,
5. výsledky Testovania 9 – 2019 zo slovenského jazyka,
6. výsledky Testovania 9 – 2019 z matematiky,
7. známky zo SJL, MAT, FYZ na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka,
8. umiestnenie v súťažiach a olympiádach v regionálnej a celoslovenskej úrovni.

Dôležité termíny
13. mája 2019 a 16. mája 2019 – prijímacie skúšky (všetky študijné odbory)

Ďalšie zaujímavosti

 • sme najväčšou strednou odbornou školou v Žilinskom kraji
 • od tohto školského roku 2018/2019 sme zmenili názov školy zo Spojenej školy na Stredná priemyselná škola informačných technológií
 • ako jediná škola v kraji sme získali štatút Centra odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku
 • máme štatút Cvičnej školy pri Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity, tzn. že v našej škole praxujú budúci učitelia
 • učebne v škole pre všeobecno-vzdelávacie i odborné predmety sú v súčasnosti vybavené modernými IKT
 • máme 572 počítačov zapojených do siete so šiestimi príslušnými servermi, ktoré sú pripojené na vysokorýchlostný internet s prenosovou rýchlosťou 1Gb/s
 • máme 15 učební výpočtovej techniky s kompletným vybavením, učebňu automobilovej techniky vybavenú automobilmi KIA MOTORS SLOVAKIA, učebňu na výučbu logistických predmetov, 2 odborné učebne na výučbu cudzích jazykov, 2 učebne na výučbu ekonomických predmetov vybavené softvérom od spoločnosti KROS a.s., 3 laboratóriá pre elektrotechnické a elektronické merania, laboratóriá PLC systémov, robotiky a snímačov, priemyselnej informatiky, pneumatických a hydraulických systémov, laboratórium kontroly a merania, programovania NC sústruhu a frézy, 8 dielní pre odbornú prax, učebňu pre návrh počítačových sietí a montáž počítačov

Kontakt

 • adresa: Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • web: www.spsknm.sk
 • tel. č.: +421 41/ 420 74 30, +421 41/ 420 74 11
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • fax: +421 41/ 420 74 10