Študijné / učebné odbory

Denné štúdium:

 • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 • 7661 M sociálno-výchovný pracovník
 • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Externé štúdium:

 • 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Čo po škole

 • 7649 M, N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – uplatní sa ako kvalifikovaný zamestnanec samostatne vykonávajúci odborné činnosti v predprimárnom vzdelávaní a vo výchove vo voľnom čase
 • 7661 M sociálno-vychovávateľská činnosť – absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný a samostatný pracovník v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti a vo verejnej správe
 • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť – absolvent sa uplatní pri vykonávaní odborných činností vo výchove vo voľnom čase, sociálnych zariadeniach opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti
 • vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského štúdia alebo ďalšie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie

Kritériá na prijatie

 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky
 • zodpovedajúci zdravotný stav
 • záväzné vyhlásenie
 • do študijných odborov nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú nekorigovateľné poruchy reči a poruchy správania, žiaci oslobodení od telesnej výchovy a žiaci, ktorí trpia poruchami farbocitu, mentálne, zmyslové alebo telesné
 • postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia, alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu
 • kritériá pre jednotlivé odbory budú zverejnené na stránke školy

Dôležité termíny

1. apríla 2019 – prijímacie skúšky pre študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie zaujímavosti

 • záujmové činnosti: športové (volejbal, športové hry), jazykové, inštrumentálny, spevácky, tvorivý, folklórny, matematický, spoločenskovedný
 • výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu,
 • profesijný a humánny prístup

Kontakt

 • adresa: Horná 137, 022 01 Čadca
 • web: www.pasaca.edupage.org
 • tel. č.: 041/4312515, 041/4312529, 041/4335122
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.