Študijné / učebné odbory

Študijné odbory – absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

 • 2411 K mechanik nastavovač
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení
 • 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Učebné odbory – absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

 • 2464 H strojný mechanik
 • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
 • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
 • 3678 H inštalatér

Čo po škole

 • spolupráca školy a firiem, zabezpečenie odborného výcviku vo firmách
 • absolventi školy sú úspešní na trhu práce
 • úspešný absolvent učebného odboru sa môže prihlásiť na nadstavbové štúdium, ktoré ukonči maturitnou skúškou
 • ukončením študijného odboru môže žiak pokračovať na vysokej škole

Kritériá na prijatie

 • žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, budú prijatí bez prijímacej skúšky
 • na študijné odbory žiaci robia prijímacie skúšky z predmetov MAT, SJL
 • poradie úspešnosti je dané ako súčet bodov z prijímacej skúšky, bodov za priemer známok dosiahnutý za siedmy až deviaty ročník ZŠ a bodov za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ
 • na učebné odbory sa prijímacia skúšky nerobia, žiaci sú prijímaní na základe priemeru z deviateho ročníka a testovania zo SJL a MAT
 • do študijných a učebných odborov môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil lekár

Ďalšie zaujímavosti

 • Stredná odborná škola technická ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu dlhodobo úspešne pôsobí v oblasti vzdelávania
 • škola získala štatút „Centra odborného vzdelávania a prípravy“, čo svedčí o kvalite vzdelávania
 • dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti vzdelávania, rekvalifikácie a spolupráce s firmami
 • najlepší žiaci získajú medzinárodne uznávaný certifikát
 • žiaci majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu dennou formou
 • v niektorých odboroch získavajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti a základný kurz zvárania

Kontakt

 • adresa: Okružná 693, 022 01 Čadca
 • web: www.sostca.edupage.org
 • tel. č.: +421 414327640
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.