Študijné / učebné odbory

Študijné odbory - absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

 • 6323 K Hotelová akadémia
 • 6405 K Pracovník marketingu
 • 6444 K Čašník, servírka
 • 6445 K Kuchár
 • 6446 K kozmetik

Učebné obory - absolvent získa výučný list

 • 2964 H cukrár
 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár
 • 6456 H kaderník
 • 6460 H predavač

Učebné odbory v systéme duálneho vzdelávania - absolvent získa výučný list

 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár

Nadstavbové štúdium - absolvent získa maturitné vysvedčenie

 • 6411 L prevádzka obchodu
 • 6421 L spoločné stravovanie
 • 6426 L vlasová kozmetika

Čo po škole

škola pripravuje odborníkov aj stredný manažment na poskytovanie služieb v gastronómii, hotelierstve, CR, obchode a odborníkov pre prax v osobných službách - kaderníctvo a kozmetika
absolventi školy sú žiadaní nielen na miestnom trhu práce, ale aj v zahraničí

Kritériá na prijatie

Hotelová akadémia
- prijímaciu skúšku budú uchádzači konať z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a jedného z cudzích jazykov /AJ, NJ, FJ, RJ/

Študijné odbory /pracovník marketingu, čašník, servírka, kuchár, kozmetik/
- prijímaciu skúšku budú uchádzači konať z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika

Cukrár čašník, servírka, kuchár, kaderník, predavač
- bez prijímacích skúšok

Prevádzka obchodu
-určený pre absolventov učebného odboru predavač

Spoločné stravovanie
-určený pre absolventov učebného odboru cukrár, kuchár a čašník, servírka

Vlasová kozmetika
-určený pre absolventov učebného odboru kaderník

Dôležité termíny

10. apríla 2019 – prihláška na všetky študijne a učebné odbory – doručenie riaditeľovi ZŠ
13. mája 2019 a 16. mája 2019 – prijímacie skúšky

Ďalšie zaujímavosti

 • svoje zručnosti žiaci nadobúdajú v prevádzkach školy (reštaurácia Beskyd, cukrárska výroba, kaderníctvo, kozmetika, školský bufet...)
 • študenti môžu cestovať do zahraničia a absolvovať prax v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Švajčiarsku, Grécku, Karibiku, na Cypre a Rhodose
 • poznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov
 • kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára brány európskeho trhu práce
 • škola je zapojená v projekte ERASMUS+

Kontakt

 • adresa: 17. novembra 2579, 022 01 Čadca
 • web: www. sosca.edupage.org
 • tel. č.: 00421/41/432 15 90
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.