Novinky

lakovňa1

Laboprofilak sa venuje i školeniu pre profesie Prípravár pre lakovnícke práce a Autolakovník.

Akreditované kurzy
3588/2018/56/1 Autolakovník (240 hodín)
3588/2018/56/2 Prípravár pre lakovnícke práce (140 hodín)

Požadované vstupné vzdelanie
Základné vzdelanie

Obsahová náplň autolakovník
Počas kurzu získate teoretické poznatky v oblasti základných pojmov v autolakovníctve. V priebehu kurzu si osvojíte a získate vedomosti a zručnosti v oblasti povrchovej úpravy plechov, vyskúšate si montáž a demontáž jednotlivých častí motorového vozidla. Naučíme Vás ako správne maskovať vozidlo. Dôležitou časťou kurzu je zvolenie správnej striekacej techniky, striekanie ochranných a základných náterových látok ako sú plniče, epoxidové základy a iné. Teoreticky i prakticky Vám bude vysvetlené brúsenie a aplikácia krycích a čírych lakov. Niekoľko hodín budeme venovať miešaniu a dolaďovaniu farieb, technológií prístreku a lešteniu karosérií.

Obsahová náplň prípravár
Ako prípravár pre lakovnícke práce získate vedomosti a zručnosti týkajúce sa povrchovej úpravy plechov ako je mechanické a chemické odhrdzovanie, odmasťovanie a tmelenie. Naučíme Vás správny postup pri maskovaní motorového vozidla. Následne si osvojíte teoretické i praktické poznatky v oblasti striekania ochranných a základných náterových látok. Poslednou odbornou témou, je brúsenie lakov a čírych lakov a ostatné činnosti, ktoré ako prípravár pre lakovnícke práce budete potrebovať ovládať vo svojom ďalšom profesijnom živote.

kurzy

Ďalšie zaujímavosti
Praktická časť sa vykonáva v profesionálnej lakovacej kabíne. K dispozícií sú profesionálne miešačky farieb vybavené spektrometrom, váhami na váženie množstva lakovníckeho materiálu.

Kontakt
Adresa prevádzky : Podvysoká 386, 023 57
Tel. číslo : 0918 535 032
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web : www.laboprofilak.sk

Osobné kariérne stretnutie pri kávičke s kariérnym poradcom určené pre študentov SŠ, ale aj pre rodičov, ktorí sa chcú poradiť o budúcnosti svojho dieťaťa.
Je súčasťou mobilného kariérneho centra CPPPaP a bude sa realizovať 12. 2. 2019 počas EXPO KARIÉRA ČADCA v Dome kultúry v Čadci v cukrárni MIAMI o 11.00 hod.

kava s poradcom

kamaratkovo mCPPPaP v Čadci v mesiacoch júl - september 2018 realizovalo na základných školách okresu Čadca preventívny projekt "Kamarátkovo"