Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci v spolupráci so strednými školami regiónu Kysúc Vás srdečne pozýva na online výstavu stredných škôl - EXPO KARIÉRA ČADCA 2022, ktoré sa uskutoční 13. decembra 2022 o 10:00 hod. cez platformu Microsoft Teams.

Na podujatie sa môžete pripojiť prostredníctvom odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVlZWRlNDQtYjliNS00ZWQ3LThiMWQtNTIxYzBlYzhkNWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2265c4c860-7d0f-4fb9-bbef-0d51baba5a38%22%2c%22Oid%22%3a%2295d83633-1806-4526-b9db-00878279cfe0%22%7d

Otázky k výberu strednej školy nám žiaci môžu posielať pred podujatím, ale aj po jeho skončení cez formulár Online poradne kariérového poradenstva, ktorý je prístupný na našom webe  v kategórii kariérové poradenstvo alebo v odkaze https://www.camip.sk/expo-karierove-poradenstvo/on-line-poradna-karierneho-poradenstva.

 

Na podujatí budú prezentované stredné školy:

  • Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
  • Gymnázium, Turzovka
  • Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca
  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca
  • Stredná odborná škola technická, Čadca
  • Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou
  • Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto
  • Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

 

aaa