Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci

 

Zriaďovateľ:  Okresný úrad Žilina 

 

  • Poskytuje odborné poradenské služby klientom, rodičom detí, resp. ich zákonným zástupcom, základným školám, materským školám a stredným školám v regióne svojej pôsobnosti,
  • Poskytuje klientom komplexnú psychologickú, špeciálno - pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
  • Klientmi centra sú deti a mládež až po ukončenie prípravy na povolanie.
  • Našim cieľom je poskytovať klientom a partnerom komplexné a kvalitné odborné poradenské služby.

 

CPPPaP
Kukučínova 162
022 01 Čadca

IČO: 37976672
DIČ: 2022102852

Tel.: 0904 744 717, 041/ 433 41 81

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.poradnacadca.sk

 

 

 


Bližšie informácie nájdete tu

 

Ochrana osobných údajov