Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci

 

Zriaďovateľ:  Okresný úrad Žilina 

 

  • Poskytuje odborné poradenské služby klientom, rodičom detí, resp. ich zákonným zástupcom, základným školám, materským školám a stredným školám v regióne svojej pôsobnosti,
  • Poskytuje klientom komplexnú psychologickú, špeciálno - pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
  • Klientmi centra sú deti a mládež až po ukončenie prípravy na povolanie.
  • Našim cieľom je poskytovať klientom a partnerom komplexné a kvalitné odborné poradenské služby.

 

CPPPaP
Kukučínova 162
022 01 Čadca

IČO: 37976672
DIČ: 2022102852

Tel.: 0904 744 717, 041/ 433 41 81

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.poradnacadca.sk

 

 VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

 

CPPPaP, Kukučínova 162, 022 01 Čadca príjme do pracovného pomeru sociálneho pedagóga na zástup za materskú dovolenku v úväzku:100%. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Platové podmienky v zmysle novely zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti na praxi v odbore. Nástup od 1.2.2019.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na emailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.