Pracovná príležitosť

V súčasnosti prebieha finalizácia verejného obstarávania (podpisovanie zmluvy a záverečné kontroly) pre poskytovanie kariérového programu "Bilancia kompetencií" pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľovou skupinou je 30 000 dlhodobo nezamestnaných občanov, poradenský program obsahuje 4 individuálne rozhovory a 6 skupinových aktivít. Spustenie dodávatelia predpokladajú najneskôr do konca roka 2018 (potenciálne aj skôr), služba by bola poskytovaná v samostatných centrách bilancie kompetencií vo všetkých krajoch SR okrem Bratislavy do polovice roku 2021.  
Dodávateľ ponúka pracovnú príležitosť pre kariérových poradcov.  Výhodou je skúsenosť s cieľovou skupinou, ale bude zabezpečená potrebná príprava aj materiálne zázemie. V prípade záujmu zašlite CV.
Viac informácií o bilancii kompetencií nájdete na tejto adrese: www.bilanciakompetencii.sk
Tomáš Šprlák
Predseda ZKPRK
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel: +421 907 433 299
________________________________________
 

Cena CAMIP za kariérové poradenstvo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci pre Vás ako ocenenie a zviditeľnenie Vašej práce a osobnej snahy pripravilo čestnú súťaž CENA CAMIP za KARIÉROVÉ PORADENSTVO v okrese Čadca, ktorej hlavným cieľom je odmeniť, oceniť, vyzdvihnúť naše školy, riaditeľov, našich výchovných poradcov a pedagógov za ich osobné nasadenie pri formovaní ďalšieho osudu svojich žiakov a za aktivity so žiakmi v oblasti kariérneho poradenstva.

Pokiaľ máte príbeh, na ktorý si spomínate, ako ste pozitívne ovplyvnili žiaka na jeho životnej ceste, či už rozhovorom, aktivitou, vlastným pôsobením alebo inak, prípadne na Vašej škole realizujete osvedčené aktivity, ktorých úlohou je pomôcť zorientovať sa v kariérnej budúcnosti vašich žiakov, zapojte sa do našej súťaže a popíšte Váš príbeh či aktivitu.
Zapojiť sa môžete ako jednotlivec alebo škola v dvoch kategóriách:

1. Kategória - Aktivita
2. Kategória - Príbeh

Prihlásiť sa do súťaže môžete zaslaním Vášho príspevku poštou na adresu: CPPPaP, Kukučínova 162, 022 01 Čadca do 19. októbra 2018, takže si môžete zbierať cez prázdniny inšpiráciu a v septembri Vám našu súťaž opäť pripomenieme. Výsledky budú vyhlásené na najbližšom EXPO Čadca za účasti médií. Výhercovia budú dopredu informovaní.

 

 plagát 1 1 1

 

jpgleták 

________________________________________

 

Riadiace, vodcovské a manažérske predpoklady

CPPPaP v Čadci si pre študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl pripravilo RIADIACE, VODCOVSKÉ A MANAŽÉRSKE PREDPOKLADY - testovanie, ktoré v ucelenej forme ponúka študentom možnosť zistiť štruktúru schopností, ktoré úzko súvisia so schopnosťami úspešne viesť firmu, riadiť ju, podnikať, viesť kolektív, pracovať na vysokých manažérskych pozíciách v rôznych pracovných oblastiach.

Testovanie bude prebiehať počas júna v priestoroch CPPPaP v Čadci. V prípade záujmu študentov nad 15 osôb, je po dohode možné vykonať testovanie aj na pôde školy. Testovanie predpokladov je spojené s následnými individuálnymi konzultáciami výsledkov.
Na testovanie je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára, prípadne telefonicky na 041/433 41 81.

 

Plagát

jpgplagát 

________________________________________

 

 

Letná škola kariérového poradenstva 2018 začína prehliadkou CPPPaP Čadca

Pozývame Vás na 2. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Letná škola KP bude prebiehať 29.-30. júna v Oščadnici (pri Čadci, Hotel Marlene, http://hotel.marlene.sk/). Jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. Priestor bude venovaný rozvoju praktických poradenských zručností, ako aj výmene skúseností a sieťovaniu. Program začne v piatok o 15:00 a skončí v sobotu o 17:00.

V piatok 29. 6. 2018 navštívia účastníci Letnej školy kariérového poradenstva 2018 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci. CPPPaP v Čadci získalo niekoľko ocenení v súťaži Národná cena kariérového poradenstva. Poradňou ich prevedie a s činnosťou v oblasti kariérového poradenstva zoznámi riaditeľka, Alenka Hrašková.

Všetky potrebné informácie o programe a spôsobe prihlásenia nájdete v linku. 

 

https://rozvojkariery.sk/letna-skola-karieroveho-poradenstva-2018-prinesie-workshopy-prednasky-diskusiu-o-kvalite/

 

________________________________________

 

Odborné školenie výchovných poradcov

Sprostredkujeme Vám informáciu od generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (Ústredie PSVR) Ing. Mariána Valentoviča, MBA, a pozvánku na odborné školenie k poradenstvu pri voľbe povolania, ktoré organizuje Ústredie PSVR pre výchovných poradcov základných a stredných škôl. Školenie sa bude konať dňa 15. marca 2018 v Žiline, v Hoteli Slovakia, Antona Bernoláka 3231/A.

Výchovní poradcovia budú mať príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi úradov práce zo spádovej oblasti, aby s nimi mohli diskutovať o otázkach získavania kvalifikovanej pracovnej sily v regióne.

Na odborné školenie je potrebné sa registrovať. Odkaz na registračný formulár sa nachádza v pozvánke v prílohe.

 

pdfPozvánka

 

pdfOslovovací list

________________________________________

 

Pozvánka EXPO KARIÉRA Čadca

alt

 

________________________________________

 


Stránka 2 z 11