Web stránky SŠ na Kysuciach

Gymnázium, Čadca - www.gymcadca.eu
Gymnázium, Turzovkagturzovka.edupage.org
Gymnázium, KNM - www.gymknm.sk
Obchodná akadémia DMJ, Čadca - www.oadmj.sk
SOŠ obchodu a služieb, Čadca - www.sosca.sk
SOŠ zdravotnícka, Čadca - www.szsfaca.edupage.org
Pedagogická a sociálna akadémia, Čadca - www.pasaca.edupage.org
SOŠ technická, Čadca - www.sostca.sk
SOŠ drevárska a stavebná, Krásno n. Kysucouwww.sosdskrasno.sk
Spojená škola, KNM - www.spsknm.sk
SOŠ strojnícka, KNM - www.souknm.sk 

________________________________________

 

Brožúrka DVP 2016 pre žiakov a rodičov

  

 pdfbrozurka_DVP_2016 

  

 ________________________________________

 

Riaditeľka CPPPaP v Čadci PhDr. Alena Hrašková, MPH ocenila výchovných poradcov

Riaditeľka CPPPaP v Čadci  PhDr. Alena Hrašková, MPH odovzdala na porade výchovných poradcov 16. februára 2016 na SOŠDaS v Krásne nad Kysucou štyrom výchovným poradkyniam ďakovný list,  za ich profesionálny prístup pri realizovaní Národného projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

 

Ocenené výchovné poradkyne:

Ing. Jozefína Huntošová - ZŠ M. R. Štefánika Čadca

Ing. Eva Vaclavíková - ZŠ Komenského Čadca  

Ing. Monika Kasáková - ZŠ Klokočov

Mgr. Anna Straková - ZŠ M. Mravca Raková (nebola prítomná)

 

 

Ocenené výchovné poradkyne

________________________________________

 

Burza práce a informácií

Dňa 20. 10. 2015 sa koná Burza práce a informácií v Dome kultúry v Čadci.

 

 

Burza

 

Dni voľby povolania 2015

CPPPaP v Čadci už 10. rok realizuje Dni voľby povolania na základných školách okresu Čadca. Počas tejto akcie odborní zamestnanci CPPPaP v Čadci poskytujú konzultácie a poradenstvo žiakom končiacich ročníkov a ich rodičom priamo na školách. Cieľom je pomôcť žiakom správne si vybrať svoje budúce povolanie. Harmonogram akcie nájdete tu.

________________________________________

 

CPPPaP v Čadci sa zapojilo do súťaže NCKP 2015

CPPPaP v Čadci sa aj tento rok zapojilo do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2015  vyhlásenej Centrom Euroguidance. Tento rok sme sa prihlásili s príspevkom "Moja cesta životom - Moje budúce povolanie"

________________________________________

 


Stránka 4 z 11