Projekt "Kamarátkovo"

CPPPaP v Čadci v mesiacoch júl - september 2018 realizovalo na základných školách okresu Čadca preventívny projekt "Kamarátkovo", ktorý bol financovaný vrámci projektu "Protidrogová prevencia 2018" z MŠVVaŠ SR. Projekt bol zamesraný predovšetkým na podporu spolupráce v triednom koletíve a jeho cieľom bolo prispeiť k vozvoju sociálnych zručností u žiakov prvého stupňa základných škôl. Sústredil sa predovšetkým na rozvoj zručností ako je komunikácia, riešenie konfliktov, či zvládanie hnevu prostredníctvom interaktívnych zážitkových metód.

 

pdfleták 1

 

pdfleták 2

 

________________________________________