Odborné školenie výchovných poradcov

Sprostredkujeme Vám informáciu od generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (Ústredie PSVR) Ing. Mariána Valentoviča, MBA, a pozvánku na odborné školenie k poradenstvu pri voľbe povolania, ktoré organizuje Ústredie PSVR pre výchovných poradcov základných a stredných škôl. Školenie sa bude konať dňa 15. marca 2018 v Žiline, v Hoteli Slovakia, Antona Bernoláka 3231/A.

Výchovní poradcovia budú mať príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi úradov práce zo spádovej oblasti, aby s nimi mohli diskutovať o otázkach získavania kvalifikovanej pracovnej sily v regióne.

Na odborné školenie je potrebné sa registrovať. Odkaz na registračný formulár sa nachádza v pozvánke v prílohe.

 

pdfPozvánka

 

pdfOslovovací list

________________________________________

 

Pozvánka EXPO KARIÉRA Čadca

alt

 

________________________________________

 

Dni otvorených dverí CA a KNM

 
Škola DOD

Gymnázium Čadca

 

pdfPozvánka DOD 2017

4 roč.: 6.2.2018 o 9:00, hl. budova

8 roč.: 6.2.2018 o 15:00, hl. budova

Bilingválna sekcia: 24.11.2017 9:00 – 11:00 budova slovensko-anglickej bilingválnej sekcie

Gymnázium Turzovka 12.12.2017

Obchodná akadémia DMJ Čadca

 

jpgPozvánka DOD 2017

 

13.12.2017 8:30-14:00
Pedagogická a sociálna akadémia Čadca 05.12.2017
SZŠ Sv. Františka z Assisi Čadca 05.12.2017
SOŠ obchodu a služieb Čadca 05.12.2017
SOŠ technická Čadca 30.11.2017, 8:00
SOŠ drevárska a stavebná Krásno n. Kysucou 04 – 08.12.2017, 8:00 – 15:00
Spojená škola Nábrežná Kysucké N. Mesto 07.12.2017, 8:00 – 17:00
SOŠ strojnícka Kysucké N. Mesto 03.10.2017,  8:00 – 15:00

 

________________________________________

 

Harmonogram Dni voľby povolania 2017

V týchto dňoch prebieha na základných školách okresu Čadca akcia Dni voľby povolania 2017. Harmonogram akcie nájdete tu.

________________________________________

 

Ako zvládnuť školské povinnosti

PhDr. Alena Hrašková, PhD., MPH riaditeľka CPPPaP Čadca radila ako zvládnuť školské povinnosti. celý článok...

________________________________________

 

Riaditeľka CPPPaP Čadca prezentovala model CAMIP

PhDr.Alena Hrašková, riaditeľka CPPPaP Čadca prezentovala model CAMIP ako príklad dobrej praxe na stretnutí metodikov výchovných poradcov v Bratislave. Bližšie informácie nájdete tu.

________________________________________

 


Stránka 1 z 9