Dni otvorených dverí stredných škôl

ŠKOLA DÁTUM ČAS
Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci

23.11.2018

5.2.2018

5.2.2018

9:00 – 5-ročné bilingválne štúdium

9:00 – 4-ročné štúdium

15:00 – 8-ročné štúdium

Gymnázium Turzovka 12.12.2018  
Obchodná akadémia D.M.J Čadca 12.12.2018  
SOŠ obchodu a služieb Čadca 12.12.2018  
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca 6.12.2018  
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti 6.12.2018  
SOŠ technická Čadca 29.11.2018  
SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 3.12. – 7.12.2018 8:00 – 15:00
SPŠ informačných technológií Kysucké Nové Mesto 6.12.2018  
SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto 9.10.2018 8:00 – 15:00

 

________________________________________

 

CPPPaP v Čadci prezentovalo inovovaný model CAMIP na Národnej cene Kariérového poradenstva 2018

Riaditeľka CPPPaP v Čadci PhDr. Alena Hrašková, PhD., MPH prezentovala inovovaný model CAMIP na súťaži Národná cena kariérového poradenstva, ktoré  organizuje už 10 rokov Centrum Euroguidance a v posledných rokoch partnerom tejto súťaže okrem Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku je aj Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Počas týchto desiatich rokov súťaže sa CPPPaP v Čadci umiestnilo na stupňoch víťazov celkovo 3 krát. 18. septembra 2018 sa v hoteli Saffron v Bratislave opäť zišli jednotlivci a organizácie pôsobiace v oblasti kariérového poradenstva. Konferencia je vynikajúcou príležitosťou k nadväzovaniu nových kontaktov, výmenu vlastných skúseností, nachádzaniu inšprirácií a námetov pre svoju prax.

 

foto1  foto2  foto3

________________________________________

 

CPPPaP v Čadci organizuje prezentačnú poradu výchovných poradcov a riaditeľov SŠ

CPPPaP v Čadci aj  tento rok organizuje prezentačnú pracovnú poradu výchovných poradcov základných škôl okresu Čadca a riaditeľov stredných škôl Kysúc. Porada sa uskutoční 25.09.2018 v priestoroch Mestského úradu v Čadci.

 

docPozvánka

________________________________________

 

CPPPaP v Čadci organizuje Dni voľby povolania 2018 - 13. ročník

CPPPaP v Čadci sa na základe spokojnosti žiakov a rodičov z predchádzajúcich ročníkov rozhodlo usporiadať 13. ročník regionálneho projektu DNI VOĽBY POVOLANIA 2018.
V rámci projektu ponúkame žiakom 9. ročníka ZŠ celého okresu Čadca cielené poradenstvo pri voľbe povolania, diagnostiku profesijných záujmov a predpokladov na štúdium, informácie o možnostiach uplatniť sa na trhu práce a pomoc pri výbere ďalšieho študijného zamerania.
Bližšie informácie Vám poskytne výchovný poradca na Vašej škole. Veríme, že aj s našou pomocou sa Vaše dieťa správne rozhodne o svojej ďalšej životnej ceste.

 

pdfMateriál pre žiakov k DVP

 

docxHarmonogram DVP 2018

________________________________________

 

CPPPaP v Čadci privítalo kariérnych poradcov z celého Slovenska

CPPPaP v Čadci privítalo kariérnych poradcov z celého Slovenska - účastníkov Letnej školy kariérového poradenstva. Riaditeľka CPPPaP v Čadci PhDr. Alena Hrašková, PhD., MPH predstavila účastníkom CPPPaP Čadca a prezentovala inovovaný a rozšírený model CAMIP - Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva.

 

foto1 foto2foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12

 

prezentácia

 

Pracovná príležitosť

V súčasnosti prebieha finalizácia verejného obstarávania (podpisovanie zmluvy a záverečné kontroly) pre poskytovanie kariérového programu "Bilancia kompetencií" pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľovou skupinou je 30 000 dlhodobo nezamestnaných občanov, poradenský program obsahuje 4 individuálne rozhovory a 6 skupinových aktivít. Spustenie dodávatelia predpokladajú najneskôr do konca roka 2018 (potenciálne aj skôr), služba by bola poskytovaná v samostatných centrách bilancie kompetencií vo všetkých krajoch SR okrem Bratislavy do polovice roku 2021.  
Dodávateľ ponúka pracovnú príležitosť pre kariérových poradcov.  Výhodou je skúsenosť s cieľovou skupinou, ale bude zabezpečená potrebná príprava aj materiálne zázemie. V prípade záujmu zašlite CV.
Viac informácií o bilancii kompetencií nájdete na tejto adrese: www.bilanciakompetencii.sk
Tomáš Šprlák
Predseda ZKPRK
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel: +421 907 433 299
________________________________________
 


Stránka 1 z 11